سامانه دریافت کد معاملاتی بورس کالا و ثبت سفارش
 

اطلاعات عرضه لاماری ایما در روز یکشنبه مورخ 14  اسفند 1401

  
عنوان خودرو لاماری ایما - سفید
تاریخ عرضه 1401/12/14
قیمت پایه 9,810,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 50%
تاریخ تحویل 1402/03/31
تعداد 175
کارگزار عرضه کننده ----
      
عنوان خودرو لاماری ایما - خاکستری
تاریخ عرضه 1401/12/14
قیمت پایه 9,810,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 50%
تاریخ تحویل 1402/03/31
تعداد 100
کارگزار عرضه کننده ----
      
 
عنوان خودرو لاماری ایما - مشکی
تاریخ عرضه 1401/12/14
قیمت پایه 9,810,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 50%
تاریخ تحویل 1402/03/31
تعداد 175
کارگزار عرضه کننده ----
      
 
عنوان خودرو لاماری ایما - سبز
تاریخ عرضه 1401/12/14
قیمت پایه 9,810,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 50%
تاریخ تحویل 1402/03/31
تعداد 100
کارگزار عرضه کننده ----
      
 

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

اطلاعات عرضه کامیون کشنده ام پاور - دستی در روز دوشنبه مورخ 15اسفند 1401

 

  
 
                                                                          
عنوان خودرو کامیون کشنده ام پاور 
تاریخ عرضه 15/12/1401
قیمت پایه 31,300,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 30%
تاریخ تحویل 31/03/1402
تعداد 130
 

اطلاعات تکمیلی


                                                                                    
عنوان خودرو کامیون کشنده فاو 
تاریخ عرضه 15/12/1401
قیمت پایه 23,700,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 30%
تاریخ تحویل 30/02/1402
تعداد 60
 

اطلاعات تکمیلی

عنوان خودرو کامیونت فورس بدون خواب 6 تن بدون کاربری
تاریخ عرضه 15/12/1401
قیمت پایه 23,700,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 30%
تاریخ تحویل 31/03/1402
تعداد 85
 
                                                                                      
عنوان خودرو کامیونت فورس خوابدار 6 تن بدون کاربری
تاریخ عرضه 15/12/1401
قیمت پایه 9,300,000,000 ریال
درصد پیش پرداخت 30%
تاریخ تحویل 31/03/1402
تعداد 250
 

اطلاعات تکمیلی

سامانه دریافت کد معاملاتی بورس کالا و ثبت سفارش