بورس کالا

کارگزاری بانک تجارت ،دارای مجوز از سازمان بورس که در حال حاضر به ارائه خدمات در بخش های فلزی ،صنعتی و معدنی،محصولات پتروشیمی ومعاملات آتی می پردازد.

اطلاعات بیشتر

بورس انرژی

شرکت کارگزاری بانک تجارت، پس از سال ها فعالیت در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، در بورس انرژی نیز از اولین کارگزارانی بودکه مجوز فعالیت را کسب نمود.

اطلاعات بیشتر

آتی سکه

قرارداد آتی سکه، قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سر رسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در حال حاضر تعیین میکنند، بفروشد.

اطلاعات بیشتر

درباره کارگزاری بانک تجارت

این شرکت با ماموریت ارائه خدمات مطلوب کارگزاری در بازار سرمایه و با چشم انداز کسب رتبه برتر و قرار گرفتن در بین 10 کارگزاری اول در ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری، خط مشی خود را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی و خشنودی مشتریان و ذینفعان و ارتباط موثر با سرمایه گذاران تعیین نموده، بدینوسیله تعهد خود را مبنی بر استقرار و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، نظام آراستگی محیط کار، رعایت کامل قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام میدارد.

اهداف کارگزاری بانک تجارت

توسعه و گسترش فعالیت ها

ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان

ارتقاء سطح آگاهی پرسنل

ارتقاء فرهنگ سازی در خصوص حفظ آراستگی محیط

بهبود مستمر فعالیت ها

چارت سازمانی کارگزاری بانک تجارت