ردیف نوع عملیات نام بانک شماره حساب شماره شبا
1 بورس اوراق بهادار سامان 849-40-263914-1 IR 67-0560-0849-0400-0263-9140-01
2 بورس اوراق بهادار تجارت 11268102 IR 32-0180-0000-0000-0011-2681-02
3 بورس اوراق بهادار ملی 105731883009 IR 52-0170-0000-0010-5731-8830-09
4 بورس اوراق بهادار ملت 47036255/71 IR 47-0120-0000-0000-4703-6255-71
5 بورس کالا ملت 20127235/09 IR49 0120 0000 0000 2012 7235 09
6 بورس کالا تجارت 104316239 IR420180000000000104316239
7 بورس کالا ملت 20127576/49 IR60 0120 0000 0000 2012 7576 49
8 بورس انرژی ملت 47036144/54 IR880120000000004703614454
9 بورس انرژی ملی 0109398487004 IR51 0170 0000 0010 9398 4870 04