قیمت خودروهای عرضه شده در 25 بهمن ماه

قیمت خودروهای عرضه شده در 25 بهمن ماه

بررسی روند معاملات در تالار خودرو بورس کالا طی 25 بهمن ماه 1401 نشان می دهد ۶۵۰۰ دستگاه خودرو طی فرایند شفافی کشف قیمت و فروخته شده است.

تارا دستی ۱۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار معامله شد

هر دستگاه تارا دستی سفید با قیمت میانگین ۴۶۰.۴ میلیون تومان در بورس کالا فروخته شد که با احتساب مالیات و عوارض و هزینه های قانونی به ۵۳۳ میلیون تومان می رسد که این رقم حداقل ۱۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار آزاد است.
در برابر ۵ هزار دستگاه عرضه شده، ۲۳ هزار و ۴۹۴ دستگاه تقاضا شکل گرفت.
تحویل خودروی تارا دستی سفید ۱۷ خرداد سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
قیمت تمام شده تارا دستی سفید در بورس کالا، قیمت کشف شده روی تابلو به علاوه ۱۵ درصد مالیات و عوارض قانونی، ۴.۳۷۱ میلیون تومان هزینه های ثابت مربوط به بیمه، پلاک و شماره گذاری و سایر هزینه‌هاست.
در پلتفرم های فروش خودرو، قیمت تارا دستی در بازار آزاد حدود ۶۳۵ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد می شود.

معامله ۲۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره مشکی

هر دستگاه فیدلیتی ۵ نفره مشکی با قیمت ۱.۳۶۲ میلیارد تومان در بورس کالا به فروش رسید.
در برابر ۲۵۰ دستگاه عرضه شده، ۷۲۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت.
تحویل فیدلیتی ۵ نفره مشکی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
قیمت تمام شده فیدلیتی ۵ نفره مشکی در بورس کالا، قیمت کشف شده روی تابلو به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۷.۱ میلیون تومان سایر هزینه‌های ثابت و جانبی است.
در پلتفرم های فروش خودرو، قیمت فیدلیتی ۵ نفره مشکی در بازار آزاد حدود ۱.۷ میلیارد تومان برای فروش پیشنهاد می‌شود.

فیدلیتی ۷ نفره سفید هم معامله شد

هر دستگاه فیدلیتی ۷ نفره سفید با قیمت میانگین ۱.۴۴۰ میلیارد تومان در بورس کالا به فروش رسید.
در برابر ۲۵۰ دستگاه عرضه شده، ۹۹۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت.
تحویل فیدلیتی ۷ نفره سفید ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
قیمت تمام شده فیدلیتی ۷ نفره سفید در بورس کالا، قیمت کشف شده روی تابلو به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۷.۳ میلیون تومان سایر هزینه‌های ثابت و جانبی است.
در پلتفرم های فروش خودرو، قیمت فیدلیتی ۷ نفره سفید در بازار آزاد بیش از ۱.۸۰۰ میلیارد تومان برای فروش پیشنهاد می‌شود.

ریسپکت رسما بورسی شد

هر دستگاه ریسپکت مشکی با قیمت میانگین ۱.۱۱۰ میلیارد تومان و در روند کاملا شفاف به فروش رسید.
در برابر ۲۰۰ دستگاه عرضه، ۱۰۶۹ دستگاه تقاضا شکل گرفت.
تحویل خودروی ریسپکت مشکی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
قیمت تمام شده ریسپکت مشکی در بورس کالا، قیمت کشف شده روی تابلو به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۶.۱ میلیون تومان سایر هزینه‌های ثابت و جانبی است.
در پلتفرم های فروش خودرو، قیمت ریسپکت مشکی در بازار آزاد بیش از ۱.۳۵۰میلیارد تومان برای فروش پیشنهاد می‌شود.
یادآوری میشود، این نخستین عرضه ریسپکت در بورس کالا بود.

معامله ۲۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره مشکی

فیدلیتی ۷ نفره مشکی با قیمت میانگین ۱.۵۳۶ میلیارد تومان به فروش رسید.
در برابر ۲۵۰ دستگاه عرضه شده، ۱۳۳۶ دستگاه تقاضا شکل گرفت.
تحویل خودروی فیدلیتی ۷ نفره مشکی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد.
قیمت تمام شده فیدلیتی ۷ نفره مشکی در بورس کالا قیمت کشف شده روی تابلو به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۷.۳ میلیون تومان سایر هزینه های ثابت و جانبی است.
در پلتفرم‌های فروش خودرو، قیمت فیدلیتی ۷ نفره مشکی در بازار آزاد بیش از ۱.۸۲۰ میلیارد تومان پیشنهاد می شود.

فیدلیتی ۵ نفره سفید هم معامله شد

فیدلیتی ۵ نفره سفید با قیمت میانگین ۱.۳۵۷ میلیارد تومان در بورس کالا معامله شد.
در برابر ۲۵۰ دستگاه عرضه شده، ۸۳۱ دستگاه تقاضا شکل گرفت.
تحویل خودروی فیدلیتی ۵ نفره سفید روز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
قیمت تمام شده فیدلیتی ۵ نفره سفید در بورس کالا، قیمت کشف شده روی تابلو به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۷.۱ میلیون تومان سایر هزینه‌های ثبات و جانبی است.
در پلتفرم‌های فروش خودرو، قیمت فیدلیتی ۵ نفره سفید در بازار آزاد حدود ۱.۷ میلیارد تومان پیشنهاد میشود.

معامله ۳۰۰ دستگاه ریسپکت سفید

ریسپکت سفید با قیمت میانگین ۱.۰۹۵ میلیارد تومان در بورس کالا معامله شد.
در برابر ۳۰۰ دستگاه عرضه شده، ۱۷۹۲ دستگاه تقاضا شکل گرفت.
تحویل خودروی ریسپکت سفید روز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
قیمت تمام شده ریسپکت سفید در بورس کالا، قیمت کشف شده روی تابلو به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۶.۱ میلیون تومان سایر هزینه‌های ثابت و جانبی است.
در پلتفرم‌های فروش خودرو، قیمت ریسپکت سفید در بازار آزاد بیش از ۱.۳۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد میشود.
منبع: کالا خبر
 

نظرات شما
نظر خود را ارسال کنید