مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کــارگزاری بانک تجارت برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کــارگزاری بانک تجارت برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارگزاری بانک تجارت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1401 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10در محل سالن همایش ساختمان مرکزی شرکت برگزار گردید
شرکت کارگزاری بانک تجارت یکی از شرکت های تابعه بانک تجارت بوده که در بازار سرمایه کشور، به ارائه انواع خدمات کارگزاری می‌پردازد.
به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک تجارت مجمع  با حضور100 درصدی سهامداران رسمیت یافت. این مجمع با حضور جناب آقای سمیع معاون مدیر عامل بانک تجارت در حوزه پشتیبانی و راهبری شرکت ها ، جناب آقای مالی رئیس اداره سرمایه گذاری بانک تجارت، نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت کارگزاری بانک تجارت برگزار گردید. عملکرد شرکت کارگزاری بانک تجارت در قالب تشریح فعالیت‌های عملیاتی، خلاصه عملکرد مالی، برنامه‌های آتی در سال مالی منتهی به 1400/12/29 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
منبع:کارگزاری بانک تجارت

نظرات شما
نظر خود را ارسال کنید