عرضه اولیه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر نماد ( کغدیر)

عرضه اولیه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر نماد ( کغدیر)

عرضه اولیه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

نماد: کغدیر
زمان عرضه: سه شنبه 23 اسفند 1401
تعداد سهام قابل عرضه: یک میلیارد و 295 میلیون سهم
حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی: 3000سهم 
قیمت مبنا: 15500ریال
حداکثر نقدینگی:  4میلیون و 650 هزار تومان
منبع: بورس اوراق بهادار

نظرات شما
نظر خود را ارسال کنید