عرضه اولیه سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در بازار فرابورس

عرضه اولیه سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در بازار فرابورس

روش عرضه: ترکیبی
نماد معاملاتی: زفجرا1
زمان عرضه:1402/02/30
در مرحله دوم 90،000،000 سهم به عموم عرضه خواهد شد.
پیش بینی نقدینگی مورد نیاز:
با فرض مشارکت کمتر از 500 هزار کد، به هر کد معاملاتی ، حداکثر 180  سهم معادل 207.000  تومان تخصیص خواهد یافت.
با فرض مشارکت 1 میلیون کد، 90  سهم معادل 104.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.
با فرض مشارکت 1/5 میلیون کد، 60 سهم معادل 69.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.
منبع: فرابورس
 

نظرات شما
نظر خود را ارسال کنید