کارگزاری بانک تجارت در بورس انرژی

شرکت کارگزاری بانک تجارت، پس از سال ها فعالیت در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، در بورس انرژی نیز از اولین کارگزارانی بودکه مجوز فعالیت را کسب نمود. این کارگزاری با حضوری فعال در معاملات بازار مشتقه و بازار فیزیکی بورس انرژی امیدوار است همچنان بعنوان کارگزاری پیشرو در ارایه خدمات شایسته به مشتریان گام بردارد.

خدمات قابل ارائه به مشتریان در بورس انرژی

خرید وفروش کالاهای قابل معامله
معاملات برق،نفت،گازوسایر حامل های انرژی
مشاوره و پذیرش شرکت ها
در بازار فیزیکی، مشتقه وفرعی بورس انرژی و اخذ کد معاملاتی
انجام سفارشات قراردادهای
سلف موازی استاندارد، آتی و قراردادهای اختیار معامله
درج وپذیرش کالاها
تولید داخل، وارداتی و کالای مشتری و مشاوره عرضه

اطلاعات بیشتر در باره بورس انرژی

بازارها در بورس انرژی

معاملات بورس انرزی در سه بازار تحت عناوین بازارهای فیزیکی (تابلوهای برق،نفت وگاز،سایر حامل های انرژی) مشتقه (قراردادهای سلف موازی استاندارد ،آتی ،اختیار معامله ) وفرعی (قراردادهای بازارفیزیکی،یکجا وشرایطی) ودر دو رینگ داخلی و بین الملل صورت می گیرد. ساعت شروع وپایان جلسات معاملاتی در بازار مشتقه از 9:30 الی 12:00 و دربازار های فیزیکی از 9:30 الی 16:30 روزهای کاری بورس می باشد.

قراردادهای سلف موازی

قراردادی است که در بازار مشتقه معامله می شود و بر اساس آن مقدار معینی از دارایی پایه بر اساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می رسد. وجه قرارداد مذکور باید در هنگام معامله طبق زمان بندی تعیین شده در مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سر رسید تحویل شود. در طول دوره معاملاتی قرارداد، خریداران می توانند به فروش قرارداد سلف موازی استاندارد به میزان خریداری شده به شخص دیگری اقدام نمایند. این دو قرارداد از هم مستقل هستند وفروشنده به استناد گواهی سلف موازی استاندارد خریدار را به فروشنده اولیه جهت تحویل فیزیکی حواله می دهد. در این حالت پذیرنده حواله مسئولیت مرجعه به فروشنده اولیه را پذیرفته وحق رجوع به فروشنده در معامله ثانویه راندارد.

معاملات برق در بازار مشتقه

معاملات برق در بورس انرژی در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بوده که مطابق آن، وجه قرارداد در زمان انجام معامله باید پرداخت شده باشد و دارایی خریداری شده طبق زمان بندی درسر رسید تحویل داده می شود. نقش آفرینان این عرصه شرکت های خریدار وتولید کننده برق می باشند.