علیرضا ناصری

سمت : قائم مقام مدیرعامل

سید حسین قهاری

سمت : مدير واحد مالي

سید نعیم میری

سمت : مدیر واحد بورس کالا، بورس انرژی، آتی

میرحسین امینی

سمت : مدیر معاملات بورس اوراق بهادار

علی افسری

سمت : مدیر پذیرش اوراق و امور شعب

رسول حسنی

سمت : مدير اداري و تدارکات

علی سلیمانی شایسته

سمت : مدیر واحد فناوری اطلاعات

مهشید امیراحمدی

سمت : مدیر واحد روابط عمومی

سما احمدزاده

سمت : مدیر معاملات برخط

مهنوش جوادی پورفر

سمت : مدير اعتبارات

بهاره حیدری

سمت : مدير صندوق