معرفی مدیران

 


علیرضا ناصری

سمت : قائم مقام مدیرعامل

هادی خوشخو

سمت : مدیر دپارتمان عملیات اجرایی

سید نعیم میری

سمت : مدیر دپارتمان بورس کالا، بورس انرژی، آتی

سمانه معدن نژاد

سمت : مدیر دپارتمان تحلیل و سرمایه گذاری

علی افسری

سمت : مدیر دپارتمان بورس اوراق بهادار

علی سلیمانی شایسته

سمت : مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات

رسول حسنی

سمت : مسئول اداری و تدارکات

مهشید امیراحمدی

سمت : مدیر دپارتمان روابط عمومی

مهنوش جوادی پورفر

سمت:مسئول اعتبارات

سمانه احمدزاده

سمت : مدیر دپارتمان معاملات برخط